Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı

ÇALIŞTAY WEB SAYFASINA YÖNLENDİRİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştay Programı için tıklayınız

   

Türkiye bulunduğu coğrafik konum itibariyle canlılar için, Avrupa ve Asya kıtaları arasında her zaman bir köprü vazifesi görmüştür. Birbirinden çok farklı tipte çeşitli habitatlara sahip Türkiye’de, halen keşfedilen ve keşfedilmeyi bekleyen onlarca bitki ve hayvan türü bulunmaktadır. Artan çevre kirliliği, arıtılmadan alıcı ortamlara bırakılan evsel ve sanayi kaynaklı atıklar, kaçak avcılık vb. nedenlerle sahip olduğumuz biyolojik varlıklar tehdit altındadır. Türkiye iç sularında karşı karşıya olduğumuz en önemli tehditlerden biri de istilacı türlerdir. Canlılar doğal yollarla olabileceği gibi günümüzde büyük çoğunlukla insan faaliyetleri ile dağılım alanlarını genişletmektedirler. İstemli veya istemsiz olarak gerçekleşen bu faaliyetler sonucunda yeni bir ortama giren tür, çeşitli etmenlerin belirleyiciliğinde girdiği bu ortamda tutunabilmekte ya da başarısız olarak ortamdan çekilebilmektedir. Girdiği ortamda başarılı olan, yani hayatta kalmayı başaran ve üreyebilen türler, doğal türler üzerinde baskı oluşturarak onların stoklarına birçok mekanizma vasıtasıyla zarar vermektedirler. Doğal türlerin üreme, beslenme ve habitat tercihleri gibi özellikleri üzerinde rekabetçi bir baskı oluşturan istilacı türler o ortamda hâkim tür konumuna hızla ve kolaylıkla geçebilmektedirler. Bu olgular ışığında Türkiye iç sularında ciddi bir sorun haline gelmeye başlayan ve ülke genelinde önlem alınmasını gerektiren istilacı tür tehditinin boyutlarının anlaşılması gerekmektedir. Bu tehditin boyutlarını kavrayabilmek ve istilacı türlerle mücadele edebilmek için bu türlerin iç su ortamlarına girme mekanizmalarının, dağılımlarının ve doğal türlere etkilerinin anlaşılması zorunludur. Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve hazırlanması gereken eylem planlarının oluşturulması ile ancak çözüme yönelik çalışmalar yapılabilir. Eylem planlarının oluşturulabilmesi için ilgili Bakanlıkların, Kamu Kurumlarının, Üniversitelerin, Sivil Toplum Örgütlerinin ve ilgili insanların katılımı çok önemlidir.

                 

12-13-14 Haziran 2013 tarihlerinde İstanbul’da İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı başlıklı toplantıda, Türkiye iç sularının istilacı omurgalı, omurgasız ve bitki türleri sorunları tartışılmış ve çözüme yönelik öneriler görüşülmüştür.

       

Dört çağrılı konuşma, 16 sözlü sunum ve 12 poster sunumunun yer aldığı çalıştaya, Orman ve Su İşleri Bakanlığı D.S.İ. Genel Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personeli, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nden 70 araştırmacı katılmıştır.

                                  

    

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı sayın Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi sayın Prof. Dr. F.Güler Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi sayın Doç. Dr. Müfit Özuluğ ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi sayın Doç. Dr. Ali Serhan Tarkan çağrılı konuşmacı olarak yer almışlardır ve kendilerine katkılarından ve katılımlarından dolayı teşekkür plaketi verilmiştir.

                

Çalıştay sonuç raporu ve tüm fotoğrafları en kısa sürede www.istilaciturler.com adresinden yayımlanacaktır.

06 Mayıs 2013
3240 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi No: 8 - PK34134 Laleli/İstanbul

Tel:Dekanlık (212) 455 57 00/16383

Öğrenci İşleri (212) 455 57 00/16420