Akademik Personel

 

AKADEMİK KADRO

Unvan/Ad-Soyad                                   Telefon                                     E-posta

Prof. Dr. Meriç ALBAY                     0212 455 57 00/16441           albay.hermano@gmail.com

Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK                       0212 455 57 00/16404      ozturkb@istanbul.edu.tr

Prof.Dr. Sühendan Mol TOKAY            0212 455 57 00/16437     suhendan@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Özkan ÖZDEN                         0212 455 57 00/16474            ozden@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Gülşen ALTUĞ                            0212 455 57 00/16435          galtug@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Devrim MEMİŞ                         0212 455 57 00/16448      mdevrim@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Nuray Erkan ÖZDEN             0212 455 57 00/16415        nurerkan@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ                        0212 455 57 00/16449            mstar@istanbul.edu.tr

Prof.Dr.Süheyla KARATAŞ STEINUM  0212 455 57 00/16433       skaratas@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Yelda AKTAN TURAN     0212 455 57 00/16443                  yaktan@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. F. Saadet KARAKULAK           0212 455 57 00/16418         karakul@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet AKMIRZA                      0212 455 57 00/16446   hakmirza@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Reyhan AKÇAALAN ALBAY   0212 455 57 00/16453     akcaalan@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Melek İŞİNİBİLİR OKYAR       0212 455 57 00/16460     melekis@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Tülay AKAYLI                           0212 455 57 00/16473           takayli@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Gülgün F. Ünal ŞENGÖR     0212 455 57 00/16482           sengor@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Çetin KESKiN                               0212 455 57 00/16414    seahorse@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Abdullah E. KAHRAMAN         0212 455 57 00/16438  kahraman@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Aygül EKİCİ                                0212 455 57 00/16469           aekici@istanbul.edu.tr

Doç.Dr.H. Sibel ÖZESEN ÇOLAK          0212 455 57 00/16451               hsoc@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Ali ERTÜRK                               0212 455 57 00/16388       erturkali@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Serap KOŞAL ŞAHİN                0212 455 57 00/16412            serap@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Tomris DENİZ                            0212 455 57 00/16431          tomris@istanbul.edu.tr

Doç.Dr. Egemen AYDIN                 0212 455 57 00/16441       egemen.aydin@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Ayhan DEDE                     0212 455 57 00/16434          aydede@istanbul.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Muammer ORAL                0212 455 57 00/16414             oral@istanbul.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Zahit ALIÇLI        0212 455 57 00/16437              alicli@istanbul.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Bülent TOPALOĞLU         0212 455 57 00/16434        topalbl@istanbul.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ferhat ÇAĞILTAY            0212 455 57 00/16469            ferfez@istanbul.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Neşe YILMAZ                  0212 455 57 00/16412           nyilmaz@istanbul.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.Didem ÜÇOK ALAKAVUK  0212 455 57 00/16424          ducok@istanbul.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.Cumhur Haldun YARDIMCI  0212 455 57 00/16412  yardimci@istanbul.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TOSUN             0212 455 57 00/16465         yasemin@istanbul.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. M. Arda TONAY                 0212 455 57 00/16417           atonay@istanbul.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Özcan GAYGUSUZ         0212 455 57 00/16419        ozcangaygusuz@gmail.com

Yrd.Doç.Dr. Deniz Devrim TOSUN      0212 455 57 00/16450                 ddt@istanbul.edu.tr

Yrd Doç. Dr. Benal GÜL                          0212 455 57 00/16437        benalgul@istanbul.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Güneş YAMANER              0212 455 57 00/16462     gyamaner@istanbul.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Zeynep DORAK                0212 455 57 00/16419                   zdorak@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. N. Eda TOPCU ERYALÇIN  0212 455 57 00/16417 edatopcu@istanbul.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Menekşe Didem ERCAN       0212 455 57 00/                  dican@istanbul.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Ayaka AMAHA ÖZTÜRK         0212 455 57 00         ayakamaha@hotmail.co.jp

Araş. Gör. Dr. Cenk GÜREVİN             0212 455 57 00/16402        cgurevin@istanbul.edu.tr

Araş. Gör. Dr. Kamil Mert ERYALÇIN  0212 455 57 00/16462       eryalcin@istanbul.edu.tr

Araş. Gör. Dr. R. Eda YARDIMCI           0212 455 57 00/16462      etepecik@istanbul.edu.tr

Araş. Gör. Dr. Didem GÖKTÜRK          0212 455 57 00/16431      didemgokturk@gmail.com

Arş. Gör. Dr. Onur GÖNÜLAL                 0212 455 57 00/16417      ogonulal@istanbul.edu.tr

Araş.Gör.Dr. Şafak ULUSOY                  0212 455 57 00/16462              safak@istanbul.edu.tr

Arş.Gör.Dr.Pelin S. ÇİFTÇİ TÜRETKEN 0212455 57 00/16403           ciftci@istanbul.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emre TURGAY                0212 455 57 00/16470           eturgay@istanbul.edu.tr

Araş. Gör. Dr. Taner YILDIZ                    0212 455 57 00/16399              tlivaney@yahoo.com

Arş. Gör. Dr. Özgür ÇANAK        0212 455 57 00/16435        ozgurcanak@yahoo.com

Araş.Gör.Yük.Müh.Hande DOĞRUYOL BAYAR0212 455 57 00/16465 handedogruyol@gmail.com

Araş. Gör.Yük.Müh.Zafer CEYLAN          0212 455 57 00/16438      zceylan@istanbul.edu.tr

Araş. Gör. Yük. Müh. Uğur UZER         0212 455 57 00/16440      uguruzer@istanbul.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Çiğdem ÜRKÜ        0212 455 57 00/16435          curku@istanbul.edu.tr

Araş. Gör. Gökhan TUNÇELLİ        0212 455 57 00/16462 gokhan.tuncelli@istanbul.edu.tr

Araş. Gör. Fatih AYDIN                        0212 455 57 00/16402      fatih.aydin@istanbul.edu.tr

Arş. Gör. Ezgi Emiş TÜRKERİ            0212 455 57 00/16403     ezgi.turkeri@istanbul.edu.tr

Arş.Gör. Merve TINKIR                      0212 455 57 00                merve.tinkir@istanbul.edu.tr

Arş.Gör. Zuhal TUNÇ ZENGİN                      0212 455 57 00           zuhal.t@istanbul.edu.tr

Uzman Dr. Mehmet Hakan ERK                                                         hakan.erk@istanbul.edu.tr

Uzm.Çev.Müh.Dr. Esra Billur BALCIOĞLU  0212 455 57 00/16454 ebillur@istanbul.edu.tr

Uzman Dr. Latife KÖKER DEMO             0212 455 57 00/16402   latifekoker@gmail.com

Uzman Kadir DOĞAN                               0212 455 57 00/16452      kadogan@istanbul.edu.tr

03 Nisan 2013
20758 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi No: 8 - PK34134 Laleli/İstanbul

Tel:Dekanlık (212) 455 57 00/16383

Öğrenci İşleri (212) 455 57 00/16420