Fakülte Kurulu

FAKÜLTE KURULU

Dekan                                                                               Prof. Dr. Meriç ALBAY

Temel Bilimler Bölüm Başkanı                           Prof. Dr. Reyhan AKÇAALAN ALBAY

Avlama ve İşleme Teknolojisi Bl. Bşk.              Prof. Dr. Özkan ÖZDEN

Yetiştiricilik Bölüm Başkanı                                Prof. Dr. Devrim MEMİŞ

Profesör Üye                                                                  Prof. Dr. Sühendan MOL TOKAY

Profesör Üye                                                                  Prof. Dr. Nuray ERKAN ÖZDEN

Profesör Üye                                                                  Prof. Dr. Melek İŞİNİBİLİR OKYAR

Doçent Üye                                                                      Doç. Dr.  Gülgün F. Ünal ŞENGÖR

Doçent Üye                                                                      Doç. Dr. Aygül EKİCİ

Yrd. Doçent Üye                                                            Yrd. Doç. Dr. Deniz Devrim TOSUN

Raportör                                                        Fakülte Sekreteri  Ayfer TOKDEMİR GÖKBAYRAK

KURULUŞ, İŞLEYİŞ ve GÖREVLERLERİ

Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.
Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.
Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
  2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
  3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
03 Nisan 2013
4026 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi No: 8 - PK34134 Laleli/İstanbul

Tel:Dekanlık (212) 455 57 00/16383

Öğrenci İşleri (212) 455 57 00/16420