Fakülte Yönetim Kurulu

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Dekan                        Prof. Dr. Meriç ALBAY

Profesör Üye          Prof. Dr. Devrim MEMİŞ

Profesör Üye          Prof. Dr. Nuray ERKAN ÖZDEN

Profesör Üye          Prof. Dr. F. Saadet KARAKULAK

Doçent Üye             Doç. Dr. Ali ERTÜRK

Doçent Üye             Doç. Dr. Aygül EKİCİ

Yrd.Doçent Üye     Yrd. Doç. Dr. Didem ÜÇOK ALAKAVUK

Raportör                   Fakülte Sekreteri  Ayfer TOKDEMİR GÖKBAYRAK

KURULUŞ, İŞLEYİŞ ve GÖREVLERİ

Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
  2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,
  3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
  4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,
  5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
  6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

 

 

 

 

 

 

03 Nisan 2013
3834 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi No: 8 - PK34134 Laleli/İstanbul

Tel:Dekanlık (212) 455 57 00/16383

Öğrenci İşleri (212) 455 57 00/16420