Yetiştiricilik Anabilim Dalı

Yetiştiricilik Anabilim Dalı öğretim elemanları; tatlı su balıkları, deniz balıkları, akvaryum balıkları, kabuklu ve eklem bacaklı yetiştiriciliği, canlı yem üretimi, su ürünlerinin büyüme performansları, yetiştiricilik ortamında ölüm oranlarının ve anomalilerin azaltılması, türlere özgü yem rasyonlarının hazırlanması, kontrollü yavru üretiminde hormon uygulamaları, genetik manipülasyonlar gibi çok geniş kapsamlı konularda canlıların sağlığına ve refahına özen göstererek bilimsel araştırmalar yapmaktadırlar. Amacımız su ürünleri yetiştiricilik sektörüne, öğrenci ve mezunlarımıza faydalı olacak bilimsel verileri çeşitli dergilerde ve medya ortamında yayınlayarak su ürünleri yetiştiriciliğinin ülkemizde daha yaygın hale gelmesini sağlamaktır. Doğal ortamda azalan stokların yerine, su ürünleri yetiştiriciliğinden elde edilen su canlılarının üretimini arttırarak kişi başına tüketilen balık miktarını üst seviyelere çıkarmaktır. Öğrenci uygulamaları, yüksek lisans ve doktora tezleri ve diğer akademik araştırmalarımız Sapanca ve Gökçeada’da bulunan Araştırma ve Uygulama Birimlerinde, kamu ve çeşitli özel sektör işletmelerinde yürütülmektedir.

Anabilim Dalımızla ilgili çalışma konularımız:

 • Anaç balık ve kuluçkahane yönetimi
 • Mühendislik tekniği ve çiftlik projeleri
 • Havuz, tank ve kafes dizaynları
 • Kabuklu ve eklem bacaklıların üretimi (midye, karides vb.)
 • Triploid ve gen transferi çalışmaları
 • Balıklarda beslenme davranışı
 • Çiftlik yönetim zaafından kaynaklanan hastalıkların kontrolü
 • Canlı yem ve alg üretimi
 • Yetiştiricilik koşullarında su kalitesi
 • Biyoteknoloji uygulamaları (triploid, tetraploid vs.)
 • Alternatif türlerin yetiştiriciliği
 • Besleme ve yem teknolojileri
 • Soğuk ve ılık su balıkları üretimi (alabalık, salmon, sazan, mersin balığı vb.)
 • Deniz balıkları üretimi (çipura, levrek, kalkan balıkları vb.)
 • Akvaryum balıkları üretimi (çiklit, koi, vb.)

Anabilim Dalımızda 2 Profesör,  3 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma Görevlisi ve 1 Mühendis kadrolu öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Anabilim Dalımızdaki öğretim üyeleri lisans programındaki öğrencilere Balık Besleme, Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği, Deniz Balıkları Yetiştiriciliği, Su Ürünleri Mevzuatı, Balık Yemi Üretim Teknikleri, İçsu Balıkları Yetiştiriciliği, Balık Üretim Tesislerinin Projelendirilmesi derslerini zorunlu ders olarak; Kuluçkahane Yönetimi, Su Omurgasızları Yetiştiriciliği, Balık Islahı, Yetiştiricilik Mekanizasyonu derslerini ise seçmeli ders olarak vermektedir.

 

Anabilim Dalımız bünyesinde Balık Besleme, Fitplankton ve Zooplankton Kültür Laboratuvarı, Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvar ve uygulama ünitelerinde staj uygulamaları, lisans bitirme ödevleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tez projeleride yürütülmektedir.

 

Yetiştiricilik sektöründen gelen balık yem ve et örneklerinin biokimyasal kompozisyon analizleri döner sermaye kapsamında yapılmaktadır. Yetiştiricilik Anabilim Dalı olarak hedefimiz; lisans ve lisansüstü eğitimi almış mezunlarımızı sektörün gelişimiyle paralel bilgi ve tecrübeye sahip olarak yetiştirebilmek; mevcut laboratuvarlarımızı yeni projeler ile daha ileri götürmektir.

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Anabilim Dalı, ülkemizde doğayla barışık, çevreye zarar vermeyen teknikler kullanarak su ürünleri yetiştiriciliğini arttırmak ve elde edilen ürünlerden toplumumuzun yararlanmasını sağlayarak kişi başına düşen yıllık balık tüketimini arttırmayı hedeflemektedir.

Misyonumuz su ürünleri alanında canlı kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak su ürünleri mühendisi ve konusunda uzman yetiştirmek, bilim dünyasına sektöre ve topluma öncülük etmektir. Vizyonumuz su ürünleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel bir çekim merkezi haline gelmektir.

03 Nisan 2013
8311 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi No: 8 - PK34134 Laleli/İstanbul

Tel:Dekanlık (212) 455 57 00/16383

Öğrenci İşleri (212) 455 57 00/16420