İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı

İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı; göl, gölet, akarsu, içme suyu rezervuarı, sulak alanların limnolojik özelliklerinin ortaya çıkarılması, bu alanların sürdürülebilir kullanımının sağlanması, yönetim modellerinin geliştirilmesi, çeşitli kirleticilerin doğal ve deneysel ortamlarda canlılara etkilerinin belirlenmesi gibi araştırmaların yürütüldüğü bir akademik birimdir. Ülkemiz içsularında cyanotoksin araştırmalarına 1998 yılında ilk kez bu anabilim dalında başlanmıştır. İçsular biyolojisi laboratuarları T.C. Sağlık Bakanlığı,Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Biyosidal Ürün Analizi” konusunda yetkilendirilmiştir.

İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı’nda Kısaca;

  • Ağır metallerin canlı organizmalarda birikiminin izlenmesi ve besin zinciri yolu ile yüksek organizasyonlu canlılara taşınımı,
  • Doğal ve kontrollü ortamlarda Cyanotoksin üretimini etkileyen çevresel faktörlerin tespiti ve toksin üreten genlerin belirlenmesi,
  • Çeşitli atıklarca yoğun şekilde kirletilen Göl ve lagüner alanlarda besin tuzu salınımının tespiti ve iyileştirme çalışmaları için kaynak oluşturulması,
  • İçsuların kullanım amacına uygun olarak izlenmesi ve mevcut durumlarının tespiti,
  • İçsularda ortaya çıkan alg ve zooplankterlerin kompozisyonu, biyoması ve çevresel faktörler ile ilişkilerinin belirlenmesi,
  • Göllerde ve sulak alanlarda kıyı bölgesi üretiminin belirlenmesi,
  • İçme suyu kaynaklarında ortaya çıkan koku ve tat sorunları (MIB ve Geosmin)’nın tespiti,
  • İklimsel değişimin içsular üzerine etkisinin araştırılması,
  • Kirleticilerin besin zinciri ve besin ağı üzerine etkileri,
  • Türkiye’nin göl, baraj gölü ve akarsularında bulunan tatlı su balıklarının sistematiği, dağılım alanları, ekolojileri ve biyolojileri, stokların durumunun tespiti, istilacı balık türlerinin tespiti,

konularında çalışılmaktadır.

Bu çalışmalar Sapanca Gölü, İznik Gölü, Ömerli Baraj Gölü, Darlık Deresi Büyükçekmece Baraj Gölü, Meriç Nehri, Çoruh Nehri, Kızılırmak, Fırat Nehri, Dicle nehri ve bunlar gibi diğer göl ve akarsularda yürütülmektedir.

03 Nisan 2013
6504 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi No: 8 - PK34134 Laleli/İstanbul

Tel:Dekanlık (212) 455 57 00/16383

Öğrenci İşleri (212) 455 57 00/16420