Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı

Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı; denizlerimizin canlı kaynaklarının (bakteri, fito-zoo plankton, balık, bentos, memeli hayvanlar) tür kompozisyonlarının, dağılımlarının, biyomaslarının ve çevresel faktörlerle ilişkilerinin belirlenmesi, ekonomik önemi olan türlerin populasyon dinamikleri, kıyı ekosistemi ve dinamiği, kirleticilerin deniz ortamına ve canlılara etkisinin tespiti, bakteriyel çeşitlilik, nesli azalan türler ve korunmalarına yönelik izleme çalışmaları ve canlı kaynaklardan en iyi şekilde yararlanabilmeye yönelik konular üzerine araştırma ve projeler yapmaktadır.

Önceliklerimiz

  • Denizlerimizden en iyi şekilde yararlanabilmek ve canlı deniz kaynaklarının sürdürülebilirliklerinin korunmalarının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla denizlerimizin fizikokimyasal ve biyolojik özelliklerinin bölge bazında izlenmesi ve canlı türlerinin doğal yasam özellikleri ile ilgili bilgilerin araştırılması, istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi.
  • Türk Boğazlar Sistemi’nde balık göçlerinin izlenmesi ve bölge bazında balıkçılığa etkilerinin belirlenmesi,
  • Denizlerdeki biyolojik istilaların izlenmesi
  • Bakteriyel bioremediasyon, bakteriyel kirlilik çalışmaları
  • Derin deniz araştırmaları (Özellikle Kuzey Ege ve Marmara Denizi)
  • Denizlerimizde yetiştiricilik yapılan alanların biyotik ve abiyotik özelliklerinin incelenmesi
  • Gökçeada Deniz Araştırmaları ve Uygulama Biriminin bulunduğu Kuzey Ege Denizi ve özellikle Saros Körfezi’nde nesli azalan türlerin belirlenmesi, korunması, koruma alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar
  • Denizlerimizdeki canlı kaynaklarımızın tanımı için türlerin koleksiyonunun yapılması ve veri bankalarının oluşturulması.
03 Nisan 2013
9788 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi No: 8 - PK34134 Laleli/İstanbul

Tel:Dekanlık (212) 455 57 00/16383

Öğrenci İşleri (212) 455 57 00/16420