Öğrenci Stajları

Su Ürünleri Fakültesi Staj Koordinatör: Prof. Dr. Özkan ÖZDEN

2016-2017 Kış Staj Dönemi

Öğrencilerin Staj Yapabileceği Resmi Kurumlar

Staj Yönergesi

Staj Yönergesi (Eski ve Yeni Karşılaştırmalı)

ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DOLDURULMASI GEREKEN ZORUNLU STAJ FORMLARI VE YAPILMASI GEREKENLER

Staj Sunumu !!!

AÇIKLAMA: Aşağıda bulunan tüm formlar bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

Form adının üzerine gelindiğinde açılacak word dosyasını farklı kaydet butonunu kullanarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

1.SGK İşveren Sigorta Prim Formu

2. Staj İşyeri Başvuru Formu ve Sözleşmesi

3. Öğrenci Staj Beyan ve Taahhütname Formu

 

ZORUNLU STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN UYMASI VE YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

A.  STAJ YERİ BAŞVURUSUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

1.      Staj yapmak için firmalara müracaat ederken Fakültemiz web sitesinde örnek olarak verilen,

          1.1. İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Staj/Kabul Onay Formu

         1.2. İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Fakülte ve İşyeri SGK Onay Formu

          1.3. Beyanname ve taahhütname Formu

Yukarıda belirtilen formlar bilgisayar ortamında doldurulup staj yapacağı yerde onaylatılıp orijinal belgeler Öğrenci İşlerine verilecektir.

2.      Onaylatılan evraklar Öğrenci İşlerinde toplandıktan sonra “Staj Komisyonu” tarafından kontrol edilecek, uygun görülen formlar kabul edilecek. Uygun bulunmayan ve eksik olan belgeler öğrenciye bildirilerek eksiklerin tamamlanması sağlanacaktır.
3.      Formlar doldurulurken (SGK Onay Formu) bilgisayarla yazılacak ve fotoğraf yapıştırılacak. Fotoğraf olmayan belge kabul edilmeyecek.

B.  STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

1.      Staj defteri doldurulmadan önce defterde yazılı olan “İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Staj Yönergesi” dikkatli bir şekilde okunup defter yönergeye göre doldurulacaktır.
2.      Staj defteri doldurulurken öncelikle öğrenci bilgilerinin (Adı Soyadı, Fakülte Öğrenci Numarası, Öğrenci Fotoğrafı)  düzenli ve eksiksiz olması gerekir.
3.      Staj defterindeki Staj Yapılan işyeri/kuruluşun bilgilerinin eksiksiz doldurulması ve iş yeri yetkilisi tarafından stajyer olarak kabul edildiğine dair onayın bulunması gerekir.
4.      Staj defterine yukarıda belirtilen bilgiler eksiksiz olarak doldurulduktan sonra esas staj defterinin doldurulmasına geçilmelidir. Dikkat edilmesi gereken önemli bilgiler maddeler halinde aşağıdaki verilmiştir.

        4.1. Staj yerinin tanıtılması, iş yerinin şematik planı, üretim konusu, üretim kapasitesi, personel sayısı ayrıntılı olarak staj defterinin ilgili bölümüne yazılmalıdır. Bu bilgiler en az 2 sayfa olmalıdır.

       4.2. Staj defterinin günü gününe doldurulması gerekir. Bilgilerin kaybolmaması için staj sonunda yazılmamalıdır.

       4.3. Staj yapılan tarihin ilk gününden başlayarak son gününe kadar staj yapılan yerde ne yapıldı ise bilimsel olarak ayrıntılı yazılmalıdır.

       4.4. Staj yerinde yapılan çalışmalar kısa cümlelerle değil ayrıntılı olarak yazılmalıdır. (Örneğin bu gün balıklar yemlendi şeklinde olmamalıdır).

      4.5. Staj yerinde ne yapıldı ise öğrenciye kazandırmış olduğu bilgiler ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Burada yapılan işin resimleri de çekilerek ilgili sayfaya yapıştırılmalıdır.

      4.6. Aynı iş yerinde staj yapılıyorsa bütün defterleri bir öğrenci yazmamalıdır. Her öğrenci kendi öğrendiklerini kendi cümleleri ile yazmalıdır. Yapılan işler bir öğrencinin kaleminden yazılıp aynı bilgisayardan çıktı alınarak deftere yapıştırılmamalıdır.

C.  STAJ BİTTİĞİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

1.      Stajın tamamlanmasından sonra “Staj Raporu” defterin ilgili kısmına yazılır. Bu kısım öğrenci tarafından, staj yapılan kuruluşa ilişkin genel bilgiler, staj süresince elde edilen, bilgi ve deneyimlerin değerlendirilmesi ile stajın yararlı olup olmadığı konusunda ayrıntılı bir değerlendirme yazılmalıdır.

Raporun hazırlanmasında,

  • Staj yapılan kuruluşa ilişkin genel bilgiler (çalışma konusu, personel ve işletme durumu)
  • Kuruluşun teknik düzeyi
  • Ekonomik durumu
  • Sonuç ve öneriler (stajın yararlı olup olmadığı, kuruluşa bir sonraki dönemlerde stajyer gönderilip gönderilmeyeceği ve staja giderken göz önüne alınması gereken hususlar).

2.      Staj defterinin son sayfasında yer alan “Zorunlu İşyeri Staj Onay Formu” ayrıntılı olarak doldurulup, iş yeri yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe veya mühürletilerek kapalı zarfa konulup staj defterine iliştirilmelidir.

Staj yaptığınız süre içerisinde işveren sigorta priminiz Üniversitemiz tarafından yatırılmaktadır. Belirtmiş olduğunuz günler içerisinde staj yapmazsanız veya stajınızı yarıda bırakırsanız ödenmiş olan primler sizden tahsil edilecektir.

Yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde staj yapmayan veya staj defteri doldurmayan öğrencilerin stajları kesinlikle geçersiz sayılacaktır.

Belirtilen tarihler içerisinde stajla ilgili işlemlerini yapmayan ve staj defterini kurallara uygun şekilde doldurup teslim etmeyen öğrencilerin stajı geçersiz sayılacaktır.

 

 

 

07 Kasım 2012
6457 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi No: 8 - PK34134 Laleli/İstanbul

Tel:Dekanlık (212) 455 57 00/16383

Öğrenci İşleri (212) 455 57 00/16420