Dünya Su Günü Kutlu Olsun…

Dünya Su Günü Kutlu Olsun…

Birleşmiş Milletler Genel Kurul 1993 yılında yaptığı toplantıda 22 Mart tarihini “Dünya Su Günü” olarak kutlanmasına karar verdi. Dünya ülkelerinde giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasını sağlamak amacı ile 1993 yılından beri “Dünya Su Günü” kutlanmaya başlandı.

Su stresi yaşayan ülkeler arasında yer alan ülkemiz için suyun önemi daha da büyüktür. Hızlı nüfus artışı, sanayileşme, iklimsel etkiler, yanlış planlanan Hidroelektrik Santraller ve diğer yapılar ile tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirleticiler su kaynaklarına ulaşmayı her geçen yıl daha da güçleştirmektedir. Ülkemizin su havzalarında yer alan hemen hemen her göl, akarsu ve baraj gölü ve diğer içilebilir su kaynaklarında muhtelif su kalitesi sorunları yaşanmaktadır. Son yıllarda etkisini daha fazla hissetmeye başladığımız iklimsel baskılar su kalitesinde ortaya çıkan kalite kayıplarını daha da hızlandırmıştır.

Su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin sağlanması ancak bu konuda eğitim almış, akademik birikimi olan meslek mensuplarının su kaynaklarının yönetiminde aktif yer alması, yani istihdamları ile mümkündür. Ülkemizde suların ekosistem temelli yönetiminde en donanımlı akademik kurum Su Ürünleri Fakülteleridir. “Su” Su Ürünleri Fakülteleri ve Su Ürünleri Mühendislerinin temel aracıdır. Su Ürünleri Mühendislerinin suya “doğru” bakma zorunluluğu vardır. Çünkü Su Ürünleri Fakültelerinden mezun olan Su Ürünleri Mühendisleri Su kaynaklarının amacına uygun olarak değerlendirilmesi, yönetim modellerinin geliştirilmesi, sucul ekosistemin bileşenlerinin yani zenginliklerinin ortaya çıkarılması, en küçük organizma olan bakteriden, suda yaşayan yüksek organizasyonlu canlılara kadar organizmaları tanıyan meslek grubunu oluştururlar. Su kaynaklarında en yüksek sayıda araştırma ve makale yazımı Su Ürünleri Fakülteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde su kaynaklarının değerlendirilmesinde yetkilendirilen ilgili bakanlıklar ve belediyelerde istihdam edilen Su Ürünleri Mühendisi sayısı oldukça yetersizdir. Su konusunda en donanımlı olan Su Ürünleri Mühendislerinin ilgili kurumlarda istihdamı Su Kalitesi Yönetiminde önemli bir aşamaya geçilmesini sağlayacaktır. Bu düşüncelerle tüm fakülte mensuplarının, sevgili öğrencilerimizin, mezunlarımızın “Dünya Su Gününü” kutluyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Meriç Albay

Dekan

22 Mart 2016
579 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi No: 8 - PK34134 Laleli/İstanbul

Tel:Dekanlık (212) 455 57 00/16383

Öğrenci İşleri (212) 455 57 00/16420