CocoNET Projesi Belgesel Filmi…

Fakülte olarak ortaklığımızın olduğu, kısa adı CoCoNet olan “Towards COast to COast NETworks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential” adlı 39 partnerli AB Projesi’nin 30 dakikalık belgesel filmi yayınlandı. Akdeniz ve Karadeniz’in muhteşem görüntüleri eşliğinde, deniz koruma alanları, ekosistemin işleyişi ve açıkdeniz rüzgar santralları hakkında..

YouTube Preview Image

Towards COast to COast NETworks of Marine Protected Areas Coupled With Sea-based Wind Energy Potential

Deniz Tabanlı Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ile Kıyıdan Kıyıya Deniz Koruma Alanları Ağına Doğru (kıyıdan derin açık denize)

Destekleyen Kurum: Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı

Süre: 2012- 2016

Proje Ekibi: Prof. Dr.  Bayram ÖZTÜRK (Yürütücü)

Prof. Dr. Yelda AKTAN TURAN

Doç. Dr. Melek İŞİNİBİLİR OKYAR

Doç. Dr. Çetin KESKİN

Yard. Doç. Dr. Bülent TOPALOĞLU

Dr. Ayaka A. ÖZTÜRK

Araş. Gör. Dr. Arda M. TONAY

Araş. Gör. Eda N. TOPÇU ERYALÇIN

Uzman Esra Billur BALCIOĞLU

ÖZET

Proje, yerelden bölgesele ve havza ölçeğinde değişen, Akdeniz ve Karadeniz’deki birbirine bağlı olduğu varsayılan denizel koruma alanları (DKA) gruplarını tanımlayacaktır. Fiziksel ve biyolojik bağlantıları tanımlanması biyolojik çeşitlik dağılımlarının yönetim süreçlerini belirleyecektir. Eğer mevcut DKA’lar ekolojik ağ için yeterli ise bu yürürlükte olan çevresel yönetim ilkelerini de geliştirecektir. Koruma alanları arasındaki etkili değiş-tokuşa dayanarak gelecekteki koruma taslaklarının nasıl dizayn edileceği önerilecektir. DKA ağları karşılaştırılarak kıyısal odak noktası, açık deniz ve derin deniz habitatlarını kapsayacak şekilde genişletilecektir. Bu çalışmalar hassas habitatlar hariç DKA’ları sıçrama tahtası olarak kullanarak açık deniz rüzgar çiftliklerinin yapılıp yapılamayacağını da belirleyecektir. Sosyoekonomik çalışmalar çevresel koruma ve temiz enerji üretimi amaçlı bilgi temelli çevre yönetimi ile bütünleşecektir. Mevcut yasalar deniz alanının kullanılmasından doğan problemlerin yasal çözümlerinin bulunması için kılavuz olması açısından kritik derecede önemlidir. Biri Akdeniz’de diğeri Karadeniz’de olmak üzere iki pilot proje, teorik yaklaşımların varsayımlarını arazide test etme imkanı sağlayacaktır. Proje yüksek sayıda ülke ve geniş yelpazeden araştırmacıların katılımıyla; süreli bütünsel yaklaşımı geliştirecek, halkın ve paydaşların yoğun aktiviteleri ve güçlü iletişim hattı vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz’in bilimsel topluluklarını bütünüyle entegre edecektir. Proje, DKA ağının izlenmesi, yönetilmesi ve tasarlanması için kılavuz, Akdeniz ve Karadeniz için zenginleştirilmiş rüzgar atlası, gelecekte birlikte çalışacakları, uzmanlıklarını kendi ülkeleri ve Avrupa Birliği üyeleri ile paylaşacak seçkin araştırmacıların (örneğin yaz okulları ile) kalıcı iletişim ağını oluşturacaktır. Website: http://www.coconet-fp7.eu

24 Nisan 2015
1784 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi No: 8 - PK34134 Laleli/İstanbul

Tel:Dekanlık (212) 455 57 00/16383

Öğrenci İşleri (212) 455 57 00/16420