Fakültemiz İle T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Ülkemiz Yüzey Sularında Siyanobakteri Ve Siyanotoksin Sorunlarına Çözüm Üretecek Proje Geliştirdi..

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ülkemizin başta içme ve yüzme suları olmak üzere yerüstü sularında ortaya çıkan siyanobakteri türleri ve bu türlerin ürettiği siyanotoksinleri “Yerüstü Suları İle Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı Sularında Siyanobakteriler İçin Alarm Seviyelerinin ve Limitlerin Belirlenmesi, Müdahale ve Mücadele Yöntemlerinin Geliştirilmesi” isimli projesi kapsamında araştıracaktır.

Yüzme ve dinlence amacıyla kullanılan sularda Siyanobakterilerin aşırı üremesi nedeni ile ortaya çıkan siyanotoksinler, ortamda toksik (zehirleyici) etki yapmakta ve su kaynaklarından içme suyu temin edildiği bölgelerde o kaynağı kullanan yerleşimlerde hastalıklara ve hatta ölümcül vakalara neden olunmaktadır. Yüzme ve dinlence alanlarında siyanotoksinin insan vücuduyla temas sonrası cilt hastalıklarına, gözlerde enfeksiyonlara sebep olmaktadır. Bazı türlerin ürettiği siyanotoksinlerin ağız yolu ile alınması durumunda ise nörolojik ve hepatotoksik etkiler ortaya çıkmaktadır.

Proje süresince; içmesuyu kaynağı olarak kullanılan yerüstü su kaynakları, balık yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı baraj gölleri ile yüzme ve dinlence amacıyla kullanılan yerüstü suları, nehir ağızları ve geçiş suları için belirlenecek pilot alanlarda çalışma yapılacaktır. İnsan ve çevre sağlığını siyanobakterilerin toksik etkilerinden korumaya yönelik olarak, siyanobakterilerin hangi çevresel şartlar altında aşırı artış gösterdiği belirlenecektir. Araştırma süresince siyanobakteriler ve siyanotoksinler için alarm seviyeleri tespit edilecek, siyanobakteriler için standart ve kılavuz değerler geliştirilecek, siyanobakterilere karşı gerekli mücadele ve müdahale yöntemleri ortaya konacaktır. Ayrıca siyonabakteri riski bulunan içme suyu temin edilen alanlarda ve içmesuyu arıtma tesislerinde siyonobakteri ve siyanotoksinlerin giderimi ile ilgili olarak belediyelerle işbirliği yapılacaktır.

Böylece, su kaynaklarında siyanobakterilerin çoğaldığı potansiyel alanların belirlenerek bu alanlarda uygulanacak adımları içeren mücadele ve müdahale yöntemleri ile birlikte siyanobakterilerin çoğalmasını engellemek amacıyla alınacak önlemlerin ortaya konulması ve siyanobakteriler için standart ve kılavuz değerlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Su kalitesi ve Siyanotoksin ölçümleri Fakültemizin Siyanotoksin Laboratuvarında gerçekleştirilecektir. Proje toplam 24 ay sürecektir.

IMG-20150121-WA0000 IMG-20150121-WA0001 IMG-20150121-WA0004 IMG-20150121-WA0005 IMG-20150121-WA0007 IMG-20150121-WA0008 IMG-20150121-WA0010 IMG-20150121-WA0011

IMG-20150121-WA0019

26 Ocak 2015
2537 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi No: 8 - PK34134 Laleli/İstanbul

Tel:Dekanlık (212) 455 57 00/16383

Öğrenci İşleri (212) 455 57 00/16420