2015/2016 Akademik Yılı Güz/Güz+Bahar/Bahar Yarıyılları İçin Erasmus+ Erasmus Öğrenci Hareketlilikleri (Öğrenim Ve/Veya Staj) Başvuruları..

2015/2016 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR/BAHAR YARIYILLARI İÇİN

ERASMUS+ ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİKLERİ (ÖĞRENİM VE/VEYA STAJ) BAŞVURULARI

 

BAŞVURU TARİHİ  :

Erasmus Öğrenim Hareketliliği ön başvuruları

09 Şubat-23 Şubat 2015 tarihleri arasında http://erasmus.istanbul.edu.tr/?p=282 adresinde yer alan  EPOS sistemi üzerinden …@ogr.iu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ile online olarak yapılacaktır.

Erasmus Staj Hareketliliği ön başvuruları

09 Şubat-23 Şubat 2015 tarihleri arasında ilgili birimlere yapılacaktır. Başvuru esnasında …@ogr.iu.edu.tr uzantılı e-posta adresinin olması zorunludur.

YABANCI DİL SINAVI : 07 Mart 2015 (Öğrenim Hareketliliği ve Staj Hareketliliği için)

BAŞVURU KOŞULLARI

 • İÜ’de Örgün Eğitim alan en az 1. Sınıf öğrencisi olmak. (Hazırlık öğrencileri hariç)
 • Herhangi bir değişim programı ile üniversitemizde okuyan öğrenciler başvuruda bulunamaz.
 • Eğitim hakkı devam eden, ancak öğrencilik hakkı bitmiş olan adaylar da sınava başvuruda bulunamaz.

YABANCI DİL SINAVI

 • Başvuranlar arasında genel Akademik Not ortalamasının (AGNO); Ön lisans ve Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri için ise 2,50/4.00 olanlar yabancı dil sınavına kabul edilirler. (Alttan başarısız ders sahibi olunması  Erasmus+  programına başvuruya engel değildir.)

*Yüksek Lisans ve/veya Doktora Programına yeni kayıt olan öğrenciler, mezun oldukları öğrenim seviyesine ait mezuniyet AGNO’su ile başvuru yapabilirler.

 • Yabancı Dil Sınavını geçme barajı 55 dir.

BAŞVURU SÜRECİ :

 • Erasmus + Erasmus Öğrenci Hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay, Erasmus + Erasmus Staj Hareketliliği en az 2 ay en fazla 12 ay süre ile gerçekleştirilebilir. (Tüm hareketliliklerin son dönüş tarihi 30/09/2016 olmak durumunda)
 • Erasmus + Erasmus Öğrenci Hareketliliğinde daha önce LLP/Erasmus faaliyetini aynı ve/veya bir önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirenler de başvurabilirler. (Erasmus+ Erasmus Döneminde her bir öğrenci her bir öğrenim seviyesi için toplamda 12 ay Erasmus+ Faaliyeti gerçekleştirebilir.)

 

Aynı Öğrenim Seviyesi Örnek :

İşletme Fakültesinden  2.  Sınıfta LLP/Erasmus ile 5 ay süre ile öğrenim/staj faaliyetine katılan öğrenci 7 ay süre ile Erasmus+Erasmus Hareketliliğine katılabilir.

 

Farklı Öğrenim Seviyesi Örnek:

Lisans Döneminde LLP/Erasmus  faaliyetine katılan öğrenci Yüksek Lisans Döneminde toplam da 12 ay Erasmus+ Erasmus Hareketliliğine katılabilir.

 

 • Mezuniyet aşamasında ki öğrenciler de Erasmus+ Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliğine başvurabilirler. (01 Haziran 2015 tarihinden itibaren mezuniyeti takip eden 1 yıl içinde Erasmus+ Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanabilir. Ancak bu süre içinde herhangi bir öğrenim programına kayıt yaptırılmaması gerekmektedir.)
 • Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrenciler tercihlerini başvuru esnasında ekranlarına gelecek anlaşmalı üniversitelerden seçerken, ilgili üniversitenin web sayfasını ve Erasmus+ kabul şartlarını kontrol etmelidirler (Özellikle eğitim dili ve ders eşleştirmelerini). Gidilecek kurumun eğitim dilinden sınava girmek zorunludur, Buna rağmen aksi tarafımızca tespit edildiği durumlarda öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Staj Hareketliliğine ilgili birimlerinden başvuran öğrencilerimiz ise staj faaliyetini gerçekleştirecekleri ülkeyi, faaliyet alanlarını ve olası staj yerlerini (eğitim alanları ile ilgili olmak zorundadır) ön başvuru formlarına yazmaları başvuru sürecinde yeterlidir. Staj yapılacak yeri öğrenciler kendileri bulmak zorundadırlar.
 • Başvuruda bulunmak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencileri enstitülerin anlaşmaları olmadığı durumlarda (lisans programı olmayan programlarda başvurular anlaşma olduğu takdirde ilgili enstitülere yapılacaktır) eğitim gördükleri bölüm/anabilimin anlaşmaları üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • Staj Hareketliliği için: Yabancı dil sınavından 55 alan öğrencilerimiz başarılı kabul edilerek değerlendirmeye alınırlar.
 • Öğrenim Hareketliliği için: Yabancı dil sınavından 55 alan öğrencilerimiz başarılı kabul edilerek değerlendirmeye alınırlar.
 • Değerlendirmelerde; Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının %50 si ile Yabancı Dil Puanının %50 si alınır. Bu puanların toplamı nihai puanı (Erasmus+ Puanı) oluşturur.
 • Daha önce Erasmus programından yararlanan öğrencilerin Erasmus+ Puanın dan 10 puan düşülerek  öğrencinin yeni nihai puanı hesaplanır.
 • Yerleştirme işlemi nihai Erasmus+ Puanı temel alınarak birim koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilir.
 • Başvuru esnasında yapılan tercihlerin bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır, sınava girilecek yabancı dili belirlemek için yapılmaktadır. Nihai yerleştirmeler birim koordinatörlükleri tarafından yapılmaktadır. Yerleştirme esnasında tercihler göz önünde bulundurulur, ancak birimin kontenjanlarının verimli kullanılabilmesi için tercihlerde değişiklikler olabilir.
 • Yapılan yerleştirmeler Erasmus açısından nihai, ancak hibe açısından bir ön seçim niteliği taşımaktadır. İsteyen öğrenciler Erasmus Hareketliliği Programından hibesiz olarak da yararlanabilir.
16 Ocak 2015
1477 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi No: 8 - PK34134 Laleli/İstanbul

Tel:Dekanlık (212) 455 57 00/16383

Öğrenci İşleri (212) 455 57 00/16420