Sakarya Nehrinde Mersin Balığı İzleme Projesi Başladı..

Fakültemiz Yetiştiricilik Anabilim dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Devrim Memiş tarafından yürütülen ve BAP tarafından desteklenen “Mersin Balıklarının Sakarya Nehrinde İzlenmesi” isimli proje kapsamında nesli tükenme tehlikesi altında olan Mersin balıklarının Sakarya Nehrindeki mevcut durumlarının tespiti araştırılmaya başlandı. Proje süresince bu türlerin habitat tercihlerinin de ortaya konması amaçlandı.

1980’li yıllara kadar Sakarya nehrine girerek nehrin iç kesimlerine kadar kilometrelerce yol alan Mersin balıklarının sayılarının giderek azaldığı bilinmektedir. Nehirlerin yanlış yönetimi, debilerde görülen kayda değer miktarlardaki azalmalar, kirlenmeye bağlı olarak ortaya çıkan kalite kayıpları ve başta barajlar olmak üzerenehirler üzerine yapılan çeşitli yapılar bu türün üreme yeteneği üzerinde büyük tahribat yaratmıştır. Önemli ekolojik sorunların yaşandığı ve bu araştırma kapsamında incelenecek olan Sakarya Nehrinde tahribatın hangi büyüklükte olduğuna dair yapılmış kayda değer bir araştırma bulunmamaktadır.  Projenin amacına ulaşması ve yerel destek alması için özel çaba gösterilmektedir. Bu amaçla profesyonel ve amatör balıkçılar ile işbirliğine gidilmekte, yerel yöneticilere konunun önemi anlatılmaktadır. Elde edilecek bilgiler dünya literatürüne de büyük katkı sağlayacaktır.

07 Mayıs 2014
2095 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi No: 8 - PK34134 Laleli/İstanbul

Tel:Dekanlık (212) 455 57 00/16383

Öğrenci İşleri (212) 455 57 00/16420