SUGAMET2014

Değerli meslektaşlarımız,

1. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı 3-5 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Sapanca İçsu Ürünleri Üretimi Araştırma ve Uygulama Biriminde gerçekleştirilecektir. Çalıştay ile ilgili detaylı bilgilere http://sugamet2014.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Çalıştay süresince sizleri Sapanca’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtir, saygılarımızı sunarız.

NOT: Çalıştay internet sayfasına güncel web tarayıcıları ile (internet explorer 10 ve chrome gibi) ulaşılabilir.

ÇALIŞTAYIN AMACI

Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliği 1970’li yılların başından bu yana hızla gelişerek, gerek iç piyasada gerekse ihracata yönelik yan dallarıyla beraber büyük bir sektör haline gelmiştir. 2012 yılının üretim rakamlarına bakıldığında toplam 432.442 ton üretimin 212 410 tonu sadece deniz ve içsu ürünleri yetiştiriciliği yoluyla elde edildiğini görmekteyiz (TUİK, 2012). Su ürünleri üretiminde gelinen son durum ülkemizde bu sektörün gelişen teknolojiyi de arkasına alarak büyüdüğünü göstermektedir.

Ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği konusunun hızla gelişmesi temelde eğitimli insan kaynağının yanında bilimsel araştırmalardan çok fazla beslendiğinden ve uluslar arası gelişmeleri yakından takip etmesinden kaynaklanmaktadır.  Doğal canlı stoklarının giderek tükendiği günümüzde mevcut olanı korumak ve yeni ürünleri biyoteknoloji yöntemleri kullanarak insanlığın ve gelecek nesillerin hizmetine sunmak ancak gelişmeleri takip etmek ile mümkün olacaktır.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde üretilen türlerin üreme biyolojileri, kaliteli gamet elde edilmesi, yumurtaların döllenmesi ve inkübasyonu ve yetiştiricilikte pratik uygulamalar gibi konularda standart metotların kullanılması gerekmektedir. Bütün bu uygulamaların optimum koşullarda yapılması, yetiştiriciliğin ve balıkçılığın yönetimine önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu amaçla, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Anabilim Dalı tarafından 1. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı düzenlenerek ülkemizde bu konu üzerinde çalışma yapan araştırmacılar bir araya getirilecek ve iki günlük çalıştay yapılacaktır.

Çalıştay konumuzla ilgili Gıda ve Tarım konusunda Avrupa Birliği COST Aksiyonu olan, “Su canlılarının gamet kalitesinin geliştirilerek su kaynaklarının geliştirilmesi, uygulanan metodların standartlaştırılması, uyumlarının sağlanması ve geliştirilerek akademiden endüstriye aktarılması” başlıklı AQUAGAMETE FA1205 araştırma projesinde, Türkiye dahil toplam 18 ülke yer almaktadır. Çalıştay süresince COST birikiminde elde edilen bilgiler ulusal bazda araştırmacılar ile paylaşılacak, üretimde yaşanan sorunlar tartışılacak ve daha fazla başarı elde edebilmek için bilimsel çözümler ortaya sunulacaktır.

 

Prof.Dr.Devrim Memiş

Çalıştay Organizasyon Komitesi Başkanı

 

 

 

14 Kasım 2013
2265 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi No: 8 - PK34134 Laleli/İstanbul

Tel:Dekanlık (212) 455 57 00/16383

Öğrenci İşleri (212) 455 57 00/16420